• Her İşin Başında Ölçmek Vardır

    DANACI HARİTA
    & MÜHENDİSLİK
  • HARİTAYA
    DAİR HER ŞEY
    Hızlı ve akıllı çözümler

DANACI HARİTA & MÜHENDİSLİK

Ne Yapıyoruz?

İmar Uygulamaları

Belediyelerin imar planlarına göre ifraz birleştirme yola terk işlemleri

Yapı Aplikasyonu

Mimari projelerin araziye uygulanması sorumluluğu

Cins Değişikliği

Yapıların cins tashihine esas vaziyet ve bağımsız bölüm planları

Aplikasyon ve Plankote

Arsaların köşe aplikasyonları ve arazi eğim yapısını gösterir plankoteler